Gezocht: Bestuurslid

Onbezoldigde functie

Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde exploiteert Islemunda, Podium van IJsselmonde, Rotterdam. Islemunda is een laagdrempelige culturele instelling in Rotterdam-IJsselmonde, die midden in de wijk en het culturele leven staat. Het podium heeft een theaterzaal, filmzaal en 5 studio’s die intensief gebruikt worden door wijkbewoners, nieuwe makers en uiteenlopende (lokale) culturele en maatschappelijke organisaties. Samen met de Bibliotheek, het Rotterdams Wijktheater en de Brasserie op Zuid zorgt Islemunda voor een levendige culturele huiskamer van IJsselmonde, een ontwikkelingsplek voor nieuwe makers en meer cultuurparticipatie door inwoners van IJsselmonde. Voor meer informatie: www.islemunda.nl

Het bestuur van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde vormt tevens het bestuur van Stichting IMPACT-DIY. De stichtingen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en de bestuurders vormen een personele unie. IMPACT is een platform voor een nieuwe generatie creatieve makers met professionele ambities. Bij IMPACT ontwikkelen zij hun makerschap, voor en achter de schermen. Vanuit Islemunda biedt IMPACT werk- en presentatieruimte, coaching op maat, produceert nieuw werk en verbindt makers en het werkveld. Daarmee draagt IMPACT bij aan een inclusieve cultuursector in Rotterdam. Voor meer informatie: www.maakimpact.co

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en resultaten van Islemunda en IMPACT. Deze verantwoordelijkheid en de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan een directeur. Momenteel bestaat het bestuur uit 4 leden. Er is een vacature voor een algemeen bestuurslid met competenties op het gebied van nieuwe makers, formele en informele cultuur, cultuurbeleid, publieksontwikkeling en inclusiviteit.

Algemeen profiel

• Affiniteit met maatschappelijk-culturele voorzieningen in het algemeen en de doelstellingen van Islemunda en IMPACT in het bijzonder

• Een functioneel netwerk in Rotterdam en in het bijzonder in Rotterdam-Zuid en IJsselmonde

• Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie

• Kan vanuit eigen expertise sparringspartner en klankbord van de directeur zijn

• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde en Stichting IMPACT-DIY stellen

• Het vermogen het functioneren van de directeur te toetsen

• Voldoende tijd voor de bestuursfunctie (6 à 8 uur per maand)

Specifiek profiel

• Kennis van en/of ervaring met de culturele infrastructuur van Rotterdam, zowel formeel/gesubsidieerd als informeel/niet-gesubsidieerd

• Kennis van en/of ervaring met een breed aanbod van culturele uitingsvormen en cultuurbelevingen

• Kennis van en/of ervaring met de nieuwe generatie makers in Rotterdam

• Kennis van en/of ervaring met de uitdagingen van de culturele sector op het gebied van inclusiviteit

Het betreft een onbezoldigde functie. Het bestuur vergadert ca. 5 keer per jaar in Islemunda of online. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. Daarnaast is er tussentijds contact met de directie. Het bestuur wordt regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van activiteiten. Wij zoeken een bestuurslid dat zich wil verbinden aan Islemunda en IMPACT voor een periode van 4 jaar.

Procedure

Pas je binnen dit algemene én specifieke profiel, en heb je zin om een bijdrage te leveren aan de missie en uitdagingen van Islemunda en IMPACT? Stuur dan een korte motivatie met cv naar Irma van Lierop, directeur van Islemunda, via directie@islemunda.nl. Je wordt sowieso uitgenodigd voor een eerste telefonische kennismaking met de directeur. Bij wederzijdse interesse volgt een tweede gesprek met twee bestuursleden. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen vindt dit gesprek plaats in Islemunda of online.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec